Hem

Publicerat: 2019-05-29 09:55:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Red Reserve Entertainment: Red Reserve kallar till årsstämma den 28 juni

Aktieägarna i e-sportbolaget Red Reserve Entertainment kallas till årsstämma den 28 juni i Stockholm. Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram för anställda på högst 1,5 miljoner teckningsoptioner med en löptid till 2022.

Läs mer om Red Reserve Entertainment