Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-06-12 11:40:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvet godkänns för notering på Spotlight den 14 juni

Fastighetsbolaget Tingsvalvet har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 14 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tingsvalvet är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två centralt belägna kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O’Learys och H&M. Den genomsnittliga återstående löptid på hyresavtalen uppgår till elva år.

"Vi är väldigt nöjda med förvärvet av dessa kontors- och handelsfastigheter med starka hyresgäster, belägna mitt i Karlstad. Vi hoppas därigenom kunna skapa långsiktiga värden för både hyresgäster och aktieägare", säger Joachim Carlsson, vd för Tingsvalvet

Tingsvalvet avser att dela ut 7,50 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en direktavkastning på 7,5 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Bolaget förvaltas av Arctic Business Management. Arctic Securities har varit Tingsvalvets rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen. Sedermera Fondkommission är likviditetsgarant.

Handeln kommer initialt att ske med BTA, Betald Tecknad Aktie. Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas ske under juli så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Läs mer om Tingsvalvet Fastighets AB