Hem

Publicerat: 2019-06-14 09:32:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvet är upp med 1,5 procent i premiärhandeln på Spotlight

Fastighetsbolaget Tingsvalvet började idag den 14 juni att handlas på Spotlight Stock Market. Det är formellt sett bolagets betalda tecknade aktier, BTA som handlas idag och som kommer ersättas av den ordinarie stamaktien när Bolagsverkets registrering är klar. Kortnamnet är därför TINGS BTA.

Tingsvalvet är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två centralt belägna kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O’Learys och H&M. Den genomsnittliga återstående löptid på hyresavtalen uppgår till elva år.

Tingsvalvet avser att dela ut 7,50 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en direktavkastning på 7,5 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Aktien har hittills idag handlas till 97 kronor som lägst betalt och 103 kronor som högst betalt. Klockan 09.30 var senast betalt 101,50 kronor, vilket motsvarar en uppgång med 1,5 procent jämfört med noteringskursen på 100 kronor. Aktier för 3,0 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

Läs mer om Tingsvalvet Fastighets AB