Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-07-12 13:55:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bodyflight: Bodyflights nyemission blev övertecknad

Upplevelsebolaget Bodyflight avslutade den 10 juli teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 120 procent. Nyemissionen blev därmed övertecknad och bolaget tillförs 7,6 miljoner kronor efter emissionskostnader på 0,3 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av emissionsbeloppet utgör 1,8 miljoner kronor kvittningar mot fordringar på bolaget som uppstått bland annat genom att ägare och ledning lånat ut kapital i samband med byggnationen av vindtunneln i Göteborg. Emissionen tecknades till 71 procent med stöd av teckningsrätter. Bolaget emitterar 2,50 miljoner nya aktier och har därefter 12,50 miljoner aktier utestående.

- Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Därigenom har vi kunnat finansiera de fördyringar som uppstod vid byggnationen av vindtunneln på grund av underleverantörer som inte fullgjorde sina förpliktelser. Nu kan vi satsa fullt ut på att utveckla verksamheterna och titta på nya kompletterande aktiviteter i befintliga anläggningar, kommenterar Markus Viborg, vd för Bodyflight.

Läs mer om Bodyflight