Hem

Publicerat: 2019-07-29 14:00:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab Water Solutions AB: Josab har fått goda resultat från tester i Kina

Josab Water Solutions uppger i ett pressmeddelande att testerna av bolagets teknologi i Sichuan, Kina, har slutförts med goda resultat.

Vattenreningsbolaget uppger att testavtalet med Chengdu Xinshende Technology har utmynnat i ett antal tester företrädesvis avseende järn- och manganhaltigt vatten.

"Testerna har verifierat Josabs Aqualite-baserade teknologis förträfflighet vad avser att rena denna typ av vatten. Såväl kortare som längre tester utvisar att teknologin klarar av att helt eliminera halterna av järn och mangan i vattnet. Enligt Chengdu Xinshende Technology har testerna varit klart över deras förväntan och intresset för Josabs teknologi har stärkt kraftigt efter testerna", heter det.

Parterna kommer inom kort att träffas för diskussioner om en affärsmässig fortsättning, baserat på de utförda testerna, vilket kan ske i form av rena maskinförsäljningar eller i annan form som kommer att meddelas så snart det går.

Läs mer om Josab Water Solutions AB