Hem

Publicerat: 2019-08-30 09:18:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om TiksPac AB: Tikspac rapporterar lägre intäkter och resultat i andra kvartalet

Miljökonceptbolaget Tikspac redovisar lägre intäkter och resultat i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoosmättningen sjönk till 9,5 miljoner kronor (10,4), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (3,5), med en rörelsemarginal på 30,5 procent (33,7).

Resultatet före skatt var 2,9 miljoner kronor (3,5).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner kronor (2,6). Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (0,24), vilket innebär en nedgång på 13 procent.

Orderstocken var 1,9 miljoner kronor (1,3) per den 30 juni. Då kontrakten löper på två år innebär det att bolaget har ett faktiskt värde på orderstocken nära 3,9 miljoner kronor.

"Orderstocken (sålda mediaplatser där kommunprojekten ännu inte har levererats) är högre än för ett år sedan trots att vi levererat (omsatt) ungefär på samma nivå som föregående år. Orderstocken är cirka 750 000 kronor högre än genomsnittet för det tre föregående åren. Detta innebär att vi har ett bra läge inför hösten med många redan sålda platser", skriver bolaget i delårsrapporten.Tikspac, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 9,5 10,4 -8,7%
Rörelseresultat 2,9 3,5 -17,1%
Rörelsemarginal 30,5% 33,7%
Resultat före skatt 2,9 3,5 -17,1%
Nettoresultat 2,3 2,6 -11,5%
Resultat per aktie, kronor 0,21 0,24 -12,5%

Läs mer om TiksPac AB