Hem

Publicerat: 2019-11-06 07:05:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics minskar omsättning och ökar förlusten under tredje kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (1,6), en minskning med 31 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var -1,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,04).

Bolaget är i tät dialog med Intertek angående genomförandet av resterande
regulatoriskt arbete mot en CE-certifiering av MD100-systemet. Bolaget är förberett
för kraven i det nya medicintekniska regelverket, MDR, och Intertek kommer att vara
ackrediterade för MDR i början av 2020, uppger bolaget i rapporten.

Initiativ har tagits för att säkerställa bolagets fortsatta finansiering och skapa
förutsättningar att göra en lyckad marknadslansering av MD100-systemet. I slutet av oktober aviserade bolaget en emission på 16,7 miljoner kronor som tas upp på en extrastämma i december.


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1,1 1,6 -31,3%
Rörelseresultat -1,6 -0,8
Resultat före skatt -1,6 -0,8
Nettoresultat -1,6 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,04

Läs mer om Medfield Diagnostics AB