Hem

Publicerat: 2019-11-14 13:54:58

Spago Nanomedical: Kliniska studien är igång - Penser

"Nettoomsättningen uppgick som väntat till 0 mkr (0). Rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 11,9 mkr (9,0), vilket var 2 mkr över vårt estimat. Avvikelsen förklaras primärt av ökade projektkostnader som en följd av starten av den kliniska studien samt ökade personalkostnader. EBIT uppgick till -5,1 mkr (-2,4) jämfört med vår förväntan om -6,0 mkr. Skillnaden förklaras med att bolaget har aktiverat mer arbete för egen räkning än vi räknat med, och skälet till det är ökade resurser till Tumorad-projektet.

Efter rapporten flyttar vi fram vår prognos för att bolaget ska hitta en partner till SpagoPix till 2020, då vi räknar med att resultatet av den kliniska studien kommer först i början av 2020 (tidigare Q4’19). Detta leder till att vi sänker försäljningsestimatet för 2019 med 20 mkr men höjer estimatet för 2020 med lika mycket. Vi bibehåller vårt motiverade värde (SOTP) för Spago Nanomedical på 308 mkr (14,7 kr per aktie). Därmed ser vi en hög potential i aktien men till hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Länk till analysen

Läs mer om Spago Nanomedical AB