Hem

Publicerat: 2020-05-12 15:20:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ECOMB AB: Ecomb kallar till digital årsstämma den 9 juni

Aktieägarna i industribolaget Ecomb kallas till årsstämma tisdagen den 9 juni. Årsstämman kommer på grund av corona-pandemin med tillhörande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att hållas digitalt. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelsen föreslås bantas från fem till fyra ledamöter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius och Martin Ridderheim.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 21,16 miljoner aktier.

Läs mer om ECOMB AB