Hem

Publicerat: 2020-12-14 09:44:29

Ritzau om Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S udvider aktiekapitalen med nominelt DKK 37.500

Gemstone Capital A/S som bistod Freetrailer Group A/S i forbindelse med selskabets børsnotering i sommeren 2018, har udnyttet sin ret i selskabets vedtægter til at modtage 93.381 warrants i selskabet, heraf har Gemstone Capital besluttet at udnytte sin fortegningsret, der følger af disse warrants til at få udstedt 50.000 nye aktier i Freetrailer Group A/S med en nominel værdi på DKK 37.500. Tegningskursen for de 50.000 aktier er på 4,5, og den samlede købspris er således 225.000.  Selskabskapitalen udgør herefter DKK 6.936.878,25 med et samlet antal aktier på 9.248.171Freetrailer

Läs mer om Freetrailer Group A/S