Hem

Publicerat: 2021-02-04 07:01:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvans gruvresultat negativt i Q4, utdelningen oförändrad

Gruvbolaget Lovisagruvan redovisar lägre malmintäkter men vänder till nettovinst i det fjärde kvartalet, jämfört med perioden innan. Gruvresultatet visar däremot på röda siffror. Utdelningen lämnas oförändrad.

Malmintäkterna sjönk 43,6 procent till 6,2 miljoner kronor (11).

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev -0,4 miljoner kronor (0,9), och en gruvmarginal efter avskrivningar på -28 procent (-7).

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (-0,7), och efter skatt 1,1 miljoner kronor (-0,6).

I utdelning föreslås 1 krona (1).

Produktionen för helåret uppgick till 40 034 ton (38 548), en ökning med fyra procent från 2019. Metallpriserna var lägre med cirka tio procent mot samma jämförelseperiod.

Under utsikter skriver bolaget att "produktionsplanen för 2021 siktar mot 42 000 ton uppfordrat ut gruvan (40 034). Produktionskapaciteten förstärks i mars genom ett nytt borraggregat". Det tilläggs också att osäkerheten för de viktiga metallpriserna kvarstår.

"De har under corona 2020-året varierat mycket och utvecklingen för 2021 har liknande osäkerhetselement. En del av första halvåret har säkrats beträffande zinkpriserna. När detta skrivs ligger priserna på en något högre nivå än genomsnittet för 2020", står det i rapporten.


Lovisagruvan, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 6,2 11 -43,6%
Rörelseresultat -2,3 -0,8
Resultat före skatt 1,5 -0,7
Nettoresultat 1,1 -0,6
Utdelning per aktie, kronor 1 1 0,0%

Läs mer om Lovisagruvan AB