Hem

Publicerat: 2021-11-04 12:52:44

Analyst Group kommenterar JS Securitys förvärv

JS Security meddelade den 2 november 2021 att bolaget ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i ett väletablerat företag inom informationssäkerhet och dokumenthantering; Stonebeach AB (”StoneBeach”). Initial köpeskilling är indikerad till 4 MSEK och kommer finansieras genom nyemitterade aktier i JS Security.

Länk till analysen

Läs mer om JS Security Technologies Group AB