Hem

Publicerat: 2021-11-16 12:34:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports handlas den 22 november exklusive rätt till teckningsoptioner TO 4

Esportbolaget Esen Esports beslutade på extra bolagstämma den 29 oktober att befintliga aktieägare i bolaget ska erhålla teckningsoptioner TO 4 som kompensation för utspädningen som den riktade emissionen som samma extra bolagsstämma beslutade om innebär. Styrelsen har nu bestämt tidsplanen.

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 19 november och aktien handlas den 22 november exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer om ESEN eSports AB