Hem

Publicerat: 2021-11-25 08:41:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media ökar omsättning samt förlusten i Q3 - fjärde kvartalet inletts starkt

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar ökande omsättning samt ökad förlust i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 44,3 procent till 15,3 miljoner kronor (10,6).

Ebitda-resultat blev -3,8 miljoner kronor (0,3).

Ebita-resultat blev -4,5 miljoner kronor (0,1). Resultatet belastades med betydande engångskostnader hänförliga till förvärv, integration och utvinnande av synergier.

Rörelseresultatet blev -8,4 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var -8,8 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,82 kronor (-0,06).

Shortcut Media har fokuserat på tillväxt under de senast kvartalen och bolaget har haft mycket direkt samt indirekta kostnader av engångskaraktär. Dessa bedöms ge synergier som minskar flera kostnadsposter från 2022 och framåt.

Bolagets vd Peter Söderlind uppger att det fjärde kvartalet börjat starkt samt att bolaget ständigt arbetar med att skapa förutsättningarna för ett stabilt nästa år.

"Vi planerar för att under första halvåret 2022 minska antal varumärken och samla vår gemensamma kraft och expertis i en gemensam varumärkesplattform. Färre namn kommer skapa större möjligheter till interna synergier samt externa sälj och marknadsföringsmöjligheter", kommenterar Söderlind.


Shortcut Media, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 15,3 10,6 44,3%
EBITDA -3,8 0,3
EBITDA-marginal 2,8%
EBITA -4,5 0,1
EBITA-marginal 0,9%
Rörelseresultat -8,4 -0,6
Resultat före skatt -8,8 -0,6
Nettoresultat -8,8 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,82 -0,06

Läs mer om Shortcut Media AB