Hem

Publicerat: 2021-11-26 09:21:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om DanCann Pharma A/S: Dancann Pharma rapporterar ökad förlust i Q3 - väntas generera intäkter i Q4

Cannabisbolaget Dancann Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Ebitda-resultat blev -3,2 miljoner danska kronor (-1,6).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner danska kronor (-1,7).

Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner danska kronor (-1,0).

Likvida medel uppgick till 12,9 miljoner danska kronor (12,1).

"Ett sysselsatt tredje kvartal har nått sitt slut. Under perioden har vi lagt ner ett stort antal resurser på att slutföra förvärvet av CannGros, som blev officiellt den 5 oktober. Den kommersiella verksamheten i samband med förvärvet innebär att vi har nu en portfölj av produkter som genererar intäkter för första gången i Dancann Pharmas historia - och vår Q4-/årsslutrapport kommer att vara ett efterlängtat bevis på detta", skriver bolaget.


Dancann Pharma, Mdkk Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
EBITDA -3,2 -1,6
Rörelseresultat -3,4 -1,7
Nettoresultat -2,7 -1,0
Likvida medel 12,9 12,1 6,6%

Läs mer om DanCann Pharma A/S