Hem

Publicerat: 2022-04-21 07:11:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Taurus Energy AB: Taurus Energy tittar fortsatt på alternativ för fortsatt drift

Etanolbolaget Taurus Energy redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0). Resultatet före skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,7).

Likvida medel uppgick till 4 miljoner kronor (3,7).

Taurus Energy-chefen Fredrik Weschke skriver i rapporten att styrelsen utvärderar alternativ för fortsatt drift av bolaget.

"Ett flertal intressanta affärsmöjligheter har presenterats för bolaget och styrelse och ledning arbetar intensivt med att utvärdera dessa", skriver han.

Bolagets kostnader har minimerats genom uppsägning av tjänster, lokaler och personal, med enligt avtal gällande uppsägningstider. Endast bolagsledningen kvarstår.


Taurus Energy, Mkr Q2-2021/2022 Q2-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Resultat före skatt -1,3 -1,7
Likvida medel 4 3,7 8,1%

Läs mer om Taurus Energy AB