Hem

Publicerat: 2022-04-21 11:53:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Tendo kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Henrik Nilsson som styrelseledamot. Omval föreslås av styrelseordförande Mette Gross och styrelseledamöterna Pontus Renmarker, Sofie Woge, Robin Gustafsson, Peter Arndt, Anna-Tove Brånemark och Bengt Söderberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner, dels riktat till anställda och dels riktat till styrelseledamöter.

Läs mer om Tendo AB