Hem

Publicerat: 2022-05-03 09:22:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports rapporterar ökad omsättning under Q1

Esen Esports redovisar en betydligt högre omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 4,9 miljoner kronor (0,2). Förvärvade Vaxxa och 2Prove står för all omsättning under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före skatt var -3,0 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-2,2), och per aktie -0,08 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 5,5 miljoner kronor (4,0).

Esen har under perioden aviserat ett omvänt förvärv med den digitala auktionsplattformen Vaxxa. Det har lett till en noteringsprövning hos Spotlight.

"Även fast bolaget fortfarande är kvar i den processen i skrivande stund börjar vi se ett ljus i tunneln längre fram med en övertygelse om fortsatt notering på Spotlight", kommenterar tillförordnade vd Alexander Dypbukt.

När det kommer till själva Vaxxa har verksamheten presenterat enligt förväntan under första kvartalet, enligt Dypbukt. Bolaget kom i mars att avisera ett samarbete med Beijer Byggmaterial kopplat till dess varuhus i Piteå och Luleå.

"Samarbetets fokus grundar sig i att byggvaruhusen på ett smidigt och enkelt sätt skall kunna sälja överskott, felbeställningar och utställningsexemplar via Vaxxas auktionsplattform. Ett otroligt spännande samarbete med en perfekt aktör för att fortsätta utforska plattformens möjligheter. På sikt ser vi möjligheterna för liknande lösningar i flertalet andra branscher. Möjligheten att även på sikt kunna skapa White-label lösningar för bolagen är en annan av många möjligheter som vi skall utforska framåt i Vaxxa."


Esen Esports, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 4,9 0,2 2 350,0%
Rörelseresultat -3,0 -2,2
Resultat före skatt -3,0 -2,2
Nettoresultat -3,0 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,06
Likvida medel 5,5 4,0 37,5%

Läs mer om ESEN eSports AB