Hem

Publicerat: 2022-05-09 08:07:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures ser ett bra affärsflöde

Investmentbolaget Renewable Ventures, som tog plats på Spotlight Stock Market i april, släpper första rapporten som noterat bolag. Företaget ser ett bra affärsflöde.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor. Likvida medel uppgick till 6,8 miljoner kronor vid periodens utgång. Substansvärde per aktie låg på 6,07 kronor.

"Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och gedigen erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade tillväxtföretag och en historia av värdeskapande affärer. Vi har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital", skriver vd Marcus Bonsib.

Han uppger vidare att "med vår kassa uppgående till cirka 6 miljoner kronor, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till våra aktieägare".

Strategin bygger på två pelare, att köpa minoritetsposter i tillväxtbolag. Företaget kan även låna ut kapital.

Den andra delen är strukturaffärer.

"Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över RVNs listning på Spotlight Stock Market. Vi ser fram emot att ta tillvara på affärsmöjligheter som uppstår under året", avslutar Bonsib.


Renewable Ventures, Mkr Q1-2022
Resultat per aktie, kronor -0,01
Likvida medel 6,8
Substansvärde per aktie, kronor 6,07

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB