Hem

Publicerat: 2022-05-23 08:39:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HODL SPAC Europe AB: Hodl Spac Europe har träffat många bolag

Förvärvsbolaget Hodl Spac Europe har träffat ett stort antal bolag sedan noteringen på Spotlight Stock Market.

"Dagens marknadsklimat tydliggör flera fördelar med en notering via en SPAC. Vi har sedan noteringen i januari träffat ett stort antal bolag, som jobbar med blockkedjan, och det finns många bolag av god kvalitet", uppger vd Vahid Toosi i en kommentar.

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor.

Likvida medel uppgick till 29,3 miljoner kronor. Företaget noterades i januari.

"För HODL innebär en osäkrare aktiemarknad inte nödvändigtvis dåliga nyheter, då vårt erbjudande till marknaden har stärkts samtidigt som värderingarna på onoterade bolag rimligen sjunker. HODL kan erbjuda ett bolag som önskar notera sig en trygg och säker väg till börsen, vilket sannerligen inte är fallet vid en egen notering. Vi har sett ett stort antal noteringar ställas in på grund av det osäkra marknadsläget", uppger Hodl Spac Europe-chefen.

Han kommenterar också kollapsen i kryptomarknaden.

"Detta har gjort oss än mer trygga i vår inriktning mot blockchainbolag som inte är direkt exponerade mot kryptovalutornas svängningar utan snarare använder blockkedjan som en integrerad del av sin affärsidé för att exempelvis verifiera transaktioner i en supply chain, smarta kontrakt, metaverse etc", uppger Toosi.

Dialog är fortsatt pågående rörande bolag som är aktuella för förvärv.

"Kvaliteten på bolagen är så pass god att jag inte håller det för uteslutet att vi redan träffat på det bolag som vi i slutändan kommer att förvärva", uppger Toosi.


Hodl Spac Europe, Mkr Q1-2022
Nettoresultat -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,04
Likvida medel 29,3

Läs mer om HODL SPAC Europe AB