Hem

Publicerat: 2022-05-25 08:45:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Läkemedelsbolaget Sensidose redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 42,9 procent till 2,0 miljoner kronor (1,4).

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (1,0), med en rörelsemarginal på 105,0 procent (71,4).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,17).

Likvida medel uppgick till 11,5 miljoner kronor (8,5).

Försäljningsmässigt är halvledarbristen ett orosmoment. "Först när vi löst den kan vi producera nya apparater för att möta den efterfrågan som finns på vår Parkinsonbehandling. Målsättningen är att de patienter som står i kö skall kunna påbörja behandling under året och att det då avspeglas i vår försäljning", skriver vd Jack Spira i rapporten. Till följd av halvledarbristen har bolaget haft större kostnader jämfört med 2021.

"Arbetet med utvecklingen av vår nya förenklade dosautomat ORAFID, för individuell dosering av Flexilev i både tidig och sen fas av sjukdomsförloppet av Parkinsons sjukdom, fortskrider enligt plan och vi har redan genomfört användartester av ett par prototyper. Likaså går arbetat med marknadsexpansionen av befintlig produkt framåt och vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen av utvecklingsarbetet".


Sensidose, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 2,0 1,4 42,9%
Rörelseresultat 2,1 1,0 110,0%
Rörelsemarginal 105,0% 71,4%
Nettoresultat -2,2 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,29 -0,17
Likvida medel 11,5 8,5 35,3%

Läs mer om Sensidose Aktiebolag