Hem

Publicerat: 2022-06-21 16:06:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcedes Pharma AB: Arcede Pharma godkänns för notering på Spotlight den 29 juni

Arcede Pharma har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 29 juni. Aktien kommer handlas med kortnamnet ARCEDE. Det framgår av ett pressmeddelande.

Arcede Pharma, avknoppat från det noterade bolaget Respiratorius, är ett svenskt forskningsbolag, med inriktning på kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och svår astma.

Villkoren i avknoppningen är 1:50, innebärande att 50 aktier i Respiratorius ger en aktie i Arcede Pharma. Sista dag för handel i Respiratorius aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Arcede är den 21 juni. Respiratorius aktie handlas den 22 juni utan rätt att erhålla aktier i Arcede.

Läs mer om Arcedes Pharma AB