Hem

Publicerat: 2022-08-09 15:54:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures ökar förlusten ordentligt under andra kvartalet

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade rörelseförlusten rejält.

Omsättningen till 0,5 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -6,0 miljoner kronor (-0,1).

Totalt beräknat marknadsvärde av Katalysens portfölj uppgick till 209,2 miljoner kronor (195).

Bolaget har gjort stora justeringar i sina portföljvärderingar och har på vissa håll sänkt värderingarna med med 30-90 procent. Trots det växte portöljen med 0,4 procent under kvartalet.

"Detta gör att vi inte når vårt kvartalsvisa tillväxtmål på 7 procent, men vi
är fortfarande övertygade om att vi är på väg mot vårt årliga tillväxtmål på 30 procent för 2022", skriver vd Peter Almberg och ordförande Heiner Weber i delårsrapporten.


Katalysen Ventures, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,5 2,4 -79,2%
Rörelseresultat -4,3 -0,1
Nettoresultat -6,0 -0,1

Läs mer om Katalysen Ventures AB