Hem

Publicerat: 2022-08-26 08:25:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics rapporterar små resultatförändringar under andra kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade något.

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -2,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,6 miljoner kronor (1,1).

Likvida medel uppgick till 2 miljoner kronor (21,3). Bolaget har efter perioden genomfört en företrädesemission.

Under perioden kom beskedet att produkten MD100 Strokefinder fått CE-certifiering, vilket innebär att den kan säljas och användas kliniskt av akutvårdspersonal i ambulans och på sjukhus.

"CE-certifieringen innebär bland annat att Medfield kan påbörja kommersiell försäljning av MD100 Strokefinder-systemet i EU. För att nå kommersialiseringsmålen för resterande del av 2022 startade rekryteringsprocessen inom marknad och försäljning i direkt anslutning till att CE-certifikatet erhölls", säger vd Stefan Blomsterberg.


Medfield Diagnostics, Mkr Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,5 -2,1
Resultat före skatt -2,5 -2,1
Nettoresultat -2,5 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,6 1,1
Likvida medel 2 21,3

Läs mer om Medfield Diagnostics AB