Hem

Publicerat: 2022-12-21 13:47:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sound Dimension AB: Sound Dimension upptar brygglån om 1,5 miljoner kronor, vill ändra villkor för teckningsoptioner

Ljudteknikbolaget Sound Dimension har beslutat att uppta brygglån om maximalt 2,0 miljoner kronor för att säkra den pågående kommersialiseringsprocessen av bolagets AiFi-teknologi. I dagsläget har lån uppgående till 1,5 miljoner kronor före transaktionskostnader upptagits från sex investerare, som alla är befintliga aktieägare i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i låneavtalen uppställer en konverteringsskyldighet för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med aktier i Bolaget inom ramen för den kommande vederlagsfria teckningsoptionen TO 2. I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen vidare beslutat att föreslå justerade villkor för teckningsoptionen. Beslut om emission av teckningsoptionen förväntas fattas på bolagets extra bolagsstämma under januari 2023, som styrelsen avser att kalla till inom kort.

Sound Dimension har ingått låneavtal om totalt 1,5 miljoner kronor med sex befintliga aktieägare; Göran Ofsén, Stefan Lundgren genom Paginera Consult, Peter Nilsson genom Sarsaparill, Jim Landerman, John Moll och Arian Ismail.

Brygglånet och emissionen av den vederlagsfria teckningsoptionen TO 2 avser att finansiera Sound Dimension fram till break-even, vilket förväntas uppnås i slutet av 2023. I händelse av att intäkter från kunder och partners skulle försenas eller i händelse av att TO 2-emissionen inte blir fulltecknad, kommer andra finansieringsalternativ att övervägas.

Läs mer om Sound Dimension AB