Hem

Publicerat: 2023-02-10 11:54:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Upgrade Invest Nordic AB: Upgrade Invest Nordic godkänns för notering på Spotlight den 17 februari

Upgrade Invest Nordic har godkänts för Spotlight Stock Market med första handelsdag den 17 februari. Aktien kommer handlas med kortnamnet UPGRAD. Det framgår av ett pressmeddelande.

Upgrade Invest Nordic är ett investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en notering inom en tvåårsperiod. Upgrades motiv till notering är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna att verka i noterad miljö.

Strategin består av två delar, där en är att äga minoritetsposter i tillväxtbolag. Den andra delen i strategin består av strukturaffärer.

- Vi ser stora möjligheter att erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi har tidigare bevisat genom Spacett avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det när vi framgångsrikt förvärvade Tura Scandinavia. Styrelsen för Upgrade genomförde även förvärvet av Scandinavian Astor Technologies via Renewable Ventures Nordic och kunde skapa 7,5 miljoner kronor i aktieägarvärde för aktieägarna i Renewable Ventures Nordic, kommenterar Marcus Bonsib, vd för Upgrade Invest Nordic.

Marcus Bonsib ligger också bakom Spactvå som förvärvar Invoicery/Frilans Finans.

- Strax före julafton 2022 presenterade även Spactvå förvärvet av Invoicery Int, i Sverige mer känt som Frilans Finans. Vi i styrelse och ledning har stor erfarenhet av att ta onoterade bolag till börsen. Upgrade har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 4,9 miljoner kronor, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till er som vill vara med, avslutar Marcus Bonsib.

Läs mer om Upgrade Invest Nordic AB