Hem

Publicerat: 2023-02-17 09:20:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HODL SPAC Europe AB: Hodl Spac Europe rapporterar som planerat ingen omsättning - har bred pipeline

Spac-bolaget Hodl Spac Europe redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade något under perioden.

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,11).

Likvida medel uppgick till 28,97 miljoner kronor (29,65).

Hodl Spac Europe skriver i rapporten att 2022 har präglats av geopolitisk oro och en inflationstillväxt som skapat en utmanande miljö för världens kapitalmarknader.

"Resultatet har lett till att värderingar har kommit ned, att många bolag fått det svårare att hitta
finansiering samt att aktiemarknaden idag premierar lönsamhet. Sammantaget ser vi att denna nya marknadsmiljö gynnar Hodl:s affärsmodell, som dels erbjuder onoterade bolag en smidig väg till en notering, även i en osäker börsmiljö, och dessutom tillgång till det kapital vi erbjuder, för att möjliggöra en fortsatt accelererande tillväxt i noterad miljö", säger vd Vahid Toosi i rapporten.

Han säger också att bolaget under den senare delen av året har träffat allt fler bolag inom olika branscher, från tech och blockchain till mer traditionella tillverkande företag för att finna en bra kandidat.

"Vi ser att vi har en bred pipeline med välpositionerade bolag och ser fram emot året med tillförsikt."


Hodl Spac Europe, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,1 -0,2
Nettoresultat -0,1 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,11
Likvida medel 28,97 29,65 -2,3%

Läs mer om HODL SPAC Europe AB