Hem

Publicerat: 2023-03-28 13:26:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic bantar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Invent Medic kallas till årsstämma fredagen den 5 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskar i storlek från fem till fyra ledamöter då Frida Wilhelmsson Ulfbratt har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseordförande Gun-Britt Fransson och styrelseledamöterna Lars Persson, Helena Liljedahl och Helen Richenzhagen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Läs mer om Invent Medic Sweden AB