Hem

Publicerat: 2023-05-05 08:26:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo redovisar små resultatförändringar

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar som förväntat ingen omsättning i första kvartalet 2023.
Bolaget redovisar små resultatförändringar.

Nettoomsättningen uppgick till noll miljoner kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol. Aktiverat arbete för egen räkning var 2,5 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,29).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 miljoner kronor (-1,1) i första kvartalet.

Likvida medel var på 2,6 miljoner kronor (3,0) per den 31 mars.

Bolaget avslutade i början på april en företrädesemission som tillför 6,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,6 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 63,5 procent inklusive garanter och blev därmed inte fulltecknad.

- I början av april avslutade vi vår företrädesemission av units och jag vill återigen tacka våra befintliga aktieägare och nya investerare som valde att teckna i emissionen. Utfallet blev inte som vi hade hoppats på och vi arbetar nu vidare med att konsolidera våra resurser för att fortsätta den kommersiella resan som vi har påbörjat under våren. För att närma oss internationell expansion och öka försäljningen kommer vi också revidera planen för optimering av Tendo Onegrip, klinisk studie och CE-märkning samt söka fortsatt finansiering, kommenterar vd Sofie Woge i delårsrapporten.


Tendo, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,2 -1,1
Nettoresultat -1,2 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,29

Läs mer om Tendo AB