Hem

Publicerat: 2023-05-23 08:57:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures rapporterar minskat rörelseresultat

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar i princip ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet efter skatt blev -6,2 miljoner kronor (-3,1).

Totalt beräknat marknadsvärde av Katalysens portfölj uppgår till 180 miljoner kronor.

"Sammanfattningsvis anser vi att våra samordnade ansträngningar under första kvartalet har resulterat i en stärkt portfölj, en ny strategisk utblick med målet att vara kassaflödespositiva 2023 och en optimerad kostnadsbas. Vi ser fram emot att ytterligare diskutera effekterna av dessa ansträngningar och beskriva våra pågående ansträngningar i Q2-rapporten", säger vd Peter Almberg i en kommentar.


Katalysen Ventures, Mkr Q1-2023 Q1-2022
Nettoomsättning 0 0,6
Rörelseresultat -6,4 -3,2
Nettoresultat -6,2 -3,1

Läs mer om Katalysen Ventures AB