Publicerat: 2023-08-15 13:13:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo redovisar sina första intäkter - rörelseförlusten ökade

Medicinteknikbolaget Tendo redovisar sina första intäkter under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

"Under denna period har vi lagt en stabil grund för vår kommersialisering med en genomförd nyemission, etablering av en dedikerad säljorganisation och säkrade i juli ett distributionsavtal för den danska marknaden", kommenterar vd Sofie Woge.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,25).

Likvida medel uppgick till 4,2 miljoner kronor (12,9). I början av april meddelade bolaget att företrädesemissionen tecknades till 63,5 procent inklusive teckningsförbindelser och garanter. Bolaget tillfördes därmed 6 miljoner kronor före kostnader.

"Under det gånga kvartalet har vi konsoliderat våra resurser och valt att fokusera på kommersialiseringen av den individanpassade versionen av Tendo Onegrip samtidigt som det Vinnova-finansierade arbetet med en kommande CE-märkt produkt fortlöper med förlängt slutdatum", noterar Woge.

Tendo-chefen kommenterar även kring kommersialiseringen.

"Kommersialiseringen är än så länge i ett tidigt skede, men den respons vi fått och de framsteg vi gjort, gör att jag ser en fortsatt stabil och spännande utveckling för Tendo under hösten", uppger Woge.


Tendo, Mkr Q2-2023 Q2-2022
Nettoomsättning 0,2 0
Rörelseresultat -2,1 -1,2
Nettoresultat -2,1 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,25

Läs mer om Tendo AB