Publicerat: 2023-08-25 08:59:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus ökade förlusten i Q2

Jordbruksteknikbolaget Vultus ökade rörelse- och nettoförlusten under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-1,1). Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-1). Resultat per aktie hamnade på -0,4501 kronor (-0,2125).

Likvida medel uppgick till 0,15 miljoner kronor (6,1).

- Det andra kvartalet av 2023 präglades av fortsatt hög aktivitet när Vultus fortsatte att växla upp och förbereda för vår verkliga acceleration när det gäller sälj och marknadsföring. Våra ansträngningar belönades också, med ett helt nytt samarbete och en fördjupning av ett tidigare avtal, skriver vd Per Karlsson i rapporten.


Vultus, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0
Rörelseresultat -2,4 -1,1
Nettoresultat -2,4 -1
Resultat per aktie, kronor -0,4501 -0,2125
Likvida medel 0,15 6,1 -97,5%

Läs mer om Vultus AB