Hem

Publicerat: 2023-11-16 08:18:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BPC Instruments AB: BPC Instruments ökar omsättning och rörelsevinst

Bioteknikbolaget BPC Instruments redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 60,5 procent till 13,8 miljoner kronor (8,6).

Rörelseresultatet blev 6,6 miljoner kronor (1,9), med en rörelsemarginal på 47,8 procent (22,1).

Resultatet före skatt var 6,3 miljoner kronor (1,9).

Resultatet efter skatt blev 5,0 miljoner kronor (1,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,48 kronor (0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,2 miljoner kronor (2,2).

"Dessa siffror återspeglar robustheten i vår verksamhet och belyser den fortsatta tillväxten och framgången för BPC Instruments", skriver vd Jing Liu i rapporten.


BPC Instruments, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 13,8 8,6 60,5%
Rörelseresultat 6,6 1,9 247,4%
Rörelsemarginal 47,8% 22,1%
Resultat före skatt 6,3 1,9 231,6%
Nettoresultat 5,0 1,5 233,3%
Resultat per aktie, kronor 0,48 0,14 242,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 7,2 2,2 227,3%

Läs mer om BPC Instruments AB