Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-23 16:50:18

PolarCool: PolarCool AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018

Styrelsen i PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 november 2018.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 9 oktober 2018 till och med den 23 oktober 2018. PolarCools styrelse har idag den 23 oktober 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 2 november 2018. Bakgrunden är att bolaget belönats med positiv mediabevakning de sista dagarna av teckningsperioden och att det därför är viktigt att aktieägarna ges chans att ta del av det utökade mediabruset kring bolaget och utnyttja sin företrädesrätt – en företrädesrätt som annars förfaller utan värde för aktieägaren. Styrelsen bedömer därför att en förlängning av teckningsperioden möjliggör för fler aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen.

Bakgrund

Den 24 augusti 2018 bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission av högst 15 000 000 aktier varav 8 998 108 aktier i förestående företrädesemission, motsvarande cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för PolarCools befintliga aktieägare. För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna.  

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 27 september 2018 erhöll aktieägare en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen 2 kronor. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra PolarCool högst cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.

Fullständig information avseende företrädesemissionen finns i det investeringsmemorandum som offentliggjordes av PolarCool den 9 oktober september 2018. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på PolarCools kontor och på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Samt på Spotlight Stock Markets hemsida ww.spotlightstockmarket.com, och Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på ovan nämnda hemsidor.  

Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Personal, ledning och styrelser i PolarCool och BrainCool tecknar för cirka 1 000 000 SEK i pågående företrädesemission i PolarCool AB. Det innebär att personerna sammantaget tecknar ungefär sin andel av nyemissionen där några tecknar mer än sin andel och några mindre.

PolarCools styrelse kommenterar;

-        Att styrelse, ledning och personal både PolarCool och i det tidigare moderbolaget BrainCool tecknar i företrädesemissionen visar att det finns ett stort förtroende för PolarCools verksamhet och potentialen inom idrottsmedicin.  


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om PolarCool