Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-01 14:40:07

PolarCool: PolarCool påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission

PolarCool AB (publ) påminner om att sista dag för teckning i förestående nyemission är 2 november 2018 kl 13.

Investeringsmemorandum och en ”teaser” finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på PolarCools och Spotlights respektive hemsidor (polarcap.com/ipo).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om PolarCool