Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-09 08:13:09

C Security Systems AB: Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - september 2018

PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 221 (210)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -777 (-599)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -787 (-546)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,03 (-0,04)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -907 (-818)

PERIOD 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 808 (621)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -2 241 (-2 265)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -2 269 (-2 237)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,07 (-0,15)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -2 449 (-2 700)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien och en i Finland samt avslutat samarbetet med distributören i Polen.
 • Lagoon, en av världens ledande katamarantillverkare, har valt C-pod som standardutrustning på en av sina nya båtmodeller. Förväntat ordervärde under 2018 är ca 400 000 SEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget erhöll en mindre order på ett fleetsystem samt utrustning från ett charterföretag i Guadeloupe, Västindien. Ordern är en viktig referens för Bolagets fortsatta försäljningsarbete av fleetsystemet.
 • Bolagets finska distributör lade en tilläggsorder efter mässan i Finland och har totalt lagt order på ca 100 KSEK sedan start.
 • Testtransaktioner genomfördes av kunder i Ryssland för att säkerställa betalningsflödet i samarbetet med det Ryska försäkringsbolaget OSK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • EU skickade tillbaka testbetalningarna till banken i Ryssland då de ansåg att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska bankerna.
 • Bolaget anställde en ny säljare med uppdrag att fokusera på den Svenska marknaden med start i augusti.
 • Kunder till OSK genomförde nya testbetalningar i början av september efter att ha åtgärdat variansen i växelkursen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • C Security Systems skrev avtal med en ny distributör för Brasilien. I och med avtalet lades en order på ca 180 000 kr.
 • Bolaget introducerar en ny produkt, C-pod ELite. Produkten skall lanseras på båttillbehörsmässan METS i Amsterdam den 15 november 2018.
 • Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 25 april 2018, beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,5 MSEK
 • C Security Systems bildar ett dotterbolag tillsammans med Stefan Hultberg och Claes Gräns för att bland annat intensifiera utvecklingen av nästa generations uppkopplade söksystem inom IoT (Internet-of-Things).
 • Bolaget ingår samarbetsavtal med länspumpstillverkaren Albin Pump Marine AB.

VD HAR ORDET

Det är mycket som händer i Bolaget både sett till affärsmöjligheter och utveckling vilket också märks på intresset från er aktieägare. Antalet aktieägare var per den sista september 1073 stycken att jämföra med förra året då det var 685 stycken.

Sedan den senaste rapporten har vi varit på två mässor i Frankrike, båtmässan i Cannes och i La Rochelle. Vidare har bolaget fått återförsäljare i tre nya länder, tagit fram en ny produkt, startat ett dotterbolag som accelererar vår produktutveckling, fått en ny medarbetare samt påbörjat ett samarbete med Albin Pump Marine.

Under Cannesmässan var det fokus på att stötta försäkringsförmedlaren Gras Savoy Yachting (GSY) i deras säljarbete mot marinor. Totalt träffade och besökte vi ca 30 st. marinor. Våra nya återförsäljare består av en ny importör i Brasilien samt återförsäljaravtal med representanter i Tyskland och Turkiet. Alla dessa marknader är intressanta från ett fritidsbåtsperspektiv men framförallt Brasilien kommer att bli intressant då de har högsäsong när Europa har lågsäsong, vilket kan bidra till att jämna ut försäljningen över året.

Perioden har också präglats mycket av höga förväntningar på testbetalningarna som gjordes av ryska kunder i början av september. Enligt uppgift till Bolaget är transaktionerna fortfarande under granskning av EU. Bolagets samarbetspartners i Ryssland kommer att gå vidare genom att göra ett formellt klagomål på grund av den långa ledtiden.

Båtsäsongen i Sverige är över men vår nya säljare besöker och säljer in vår produktportfölj för fullt hos återförsäljare, varv och installatörer. Arbetet nu är avgörande för vårt återförsäljarnätverk i Sverige inför säsongen 2019.

Båttillverkaren Lagoon som installerar C-pod- systemet som standardutrustning i en av sina nya båtmodeller skulle ha påbörjat installationer i september men fick förseningar. De har meddelat att förseningen inte skall påverka det totala antalet båtar som skall installeras med C-pod- systemet under 2018 och i oktober har installationerna påbörjats.

Då de större affärerna har dragit ut på tiden har bolaget ett kapitalbehov. Styrelsen gick nyligen ut med att Bolaget skall genomföra nyemission om ca 3,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kapitaltillförseln innebär att Bolaget får de nödvändiga förutsättningarna för att fortsätta utveckla verksamheten samt öka säljresurserna och marknadsföra produktportföljen.

Bolaget bildade också ett dotterbolag tillsammans med Stefan Hultberg och Claes Gräns. De har redan bidragit mycket och jag ser fram emot resultatet av det arbete som görs. Information kring att investera direkt i dotterbolaget kommer att publiceras löpande på vår hemsida, https://c-pod.com/sv/db/.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till KSEK 221 (210). Rörelseförlusten ökade för perioden till KSEK -777 (-599) främst drivet av ökade personalkostnader och en större närvaro med egen personal på mässor och kundbesök i Europa.

Vi är inne i en intensiv period där vi fokuserar på att stänga affärer, få ut våra nya produkter till marknaden och sjösätta ny samarbeten.

Magnus Söderberg

VD, C Security Systems AB (publ

 Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedda för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien

Per den 28 september 2018 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 stycken och antalet aktieägare till 1073 stycken. Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 4 för 2018 den 28:e februari 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9 november 2018
C Security Systems AB
Styrelsen


Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018.Läs mer hos Cision
Läs mer om C Security Systems AB