Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-16 09:29:47

Vindico Group AB: Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Rapportperioden 2018-07-01 — 2018-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 3 954 tkr (3 757 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 403 tkr (– 677 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 679 tkr (- 944 tkr).
 • Resultat per aktie – 4,46 öre (– 6,20 öre).

Perioden 2018-01-01 — 2018-09-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 10 447 tkr (11 785 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 2 915 tkr (– 2 875 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 3 785 tkr (- 3 698 tkr).
 • Resultat per aktie – 24,85 öre (– 24,28 öre).

Händelser under tredje kvartalet

 • Intresse för vårt ButiksDNA koncept från flera drivmedelsbolag
 • Lansering av ByggDNA med intresse från flera större byggbolag
 • Koncept kring Butiks DNA lanseras mot klädkedjor.
 • Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på 0,4 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vindico ingår samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige.

VD har ordet

Försäljningen under tredje kvartalet blev något bättre än jämförelseperioden och resultatet blev också något bättre. Bolaget har dock fortfarande lönsamhetsproblem, men det går definitivt åt rätt håll och kostnadsmassan har minskat.

Affärsområdet Kamerabevakning stod för ca 55% av försäljningen under kvartalet och är fortsatt det största affärsområdet. Vi har många kunder som har äldre kamerasystem som behöver uppgraderas eller bytas och bolaget ser en stor försäljningspotential hos dessa kunder. Vi räknar också fortsatt med installationer i skolor i Göteborgsområdet.

Affärsområdet MärkDNA stod för ca 17% av den totala försäljningen, vilket är lägre än föregående kvartal. Vi har dock ett mycket stort intresse från flera större butikskedjor och bensinkedjor och vi ser därför fortsatt en stor potential i vårt ButiksDNA koncept. Flera kedjor har testat konceptet med mycket gott resultat men säljcyklerna är långa.

I oktober ingick Vindico ett samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika som nu implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige, vilket måste betraktas som ett viktigt genombrott.

Vi har lanserat konceptet ByggDNA som är tänkt att förebygga stölder på framför allt byggarbetsplatser. Vi har redan flera större byggbolag samt företag som hyr ut maskiner etc. till byggen intresserade av konceptet.

Affärsområdet Laddskåp svarade för ca 20% av den totala försäljningen. Försäljningen har fortsatt att bestå av framför allt skåp, bland annat säkerhetsklassade skåp, och vagnar för säker förvaring och laddning av datorer och surfplattor i skolor. Försäljningen av produkten UniBike för säker laddning av elcykelbatterier har inletts och bolaget tar nu fram ett par nya lösningar anpassade för cykelgarage samt receptioner på företag.

Vi lämnar inga prognoser, men vi förväntar oss en ökad försäljning under Q4 inom framför allt affärsområdet MärkDNA.

En ny hemsida har lanserats som är väsentligt mer kundorienterad än den tidigare.

I oktober ställde vi ut säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm med gott resultat. Nya viktiga kontakter knöts med potentiella kunder.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under första halvåret 2019 se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under det kommande året.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 9 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké           15 februari 2019.

Mölndal den 16 november 2018

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal
010-209 05 20
www.vindicogroup.se
www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat MärkDNA och ButiksDNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB