Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-22 10:27:31

FX International AB: FX International - deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye vd Ole Helland att hålla en presentation med tonvikt på nystarten av FX International. Aktiespararna är värd för arrangemanget som är en av årets stora aktieträffar. Exakt tid för presentationen kommer meddelas så snart tiden är satt från arrangören. För de som inte kan närvara på plats spelas och websänds hela presentationen in (20 minuter) följt av en moderatorledd frågestund på 10 minuter som även den webbsänds.

FX internationals nye Vd Ole Helland kommer att presentera nystarten, företaget och den nya strategin. Intresserade ges tillfälle att ställa frågor under presentationen eller i anslutning till arrangemanget. Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm är en av årets stora aktieträffar med några hundra förväntade besökare till seminarierna. Utöver detta kommer ett antal tusen personer att ta del av arrangemanget via nätet.  

"Jag upplever att Aktiedagen är en bra möjlighet för oss att i samband med att vi nu gör en komplett nystart av bolaget och genomför en emission att ge en bredare presentation. FX international har en lång positiv historik i sin algoritm handel och det är det vi ny skall bygga upp försäljningen runt för att sedan arbeta oss vidare in på algoritmer även för andra områden som råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel", säger nye VD Ole Helland, FX international AB (publ.) 

”Handel med valutor är mycket större än aktiehandeln i världen och FXI fokuserar därför inledningsvis på att bygga upp FX fonden då algoritmen visat positiva resultat sedan starten 2007. Vi genomför nu en emission i FX för att stärka förvaltningen och visa på effekten av en smart AI förvaltning. Jag upplever att allt fler letar alternativ till aktieplaceringar varför tiden är synnerligen gynnsam för lansering av FX fonder.”, säger nye styrelseordförande, Johan Olson, FX International AB (publ.) 

Helsingborg 2018-11-22

För ytterligare information kontakte

Ole Helland, VD                                                                                
Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                              

e-post: ole.helland@fxi.se                                                            

Johan Olsson, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 705 42 46 00
E-post: johan.olsson@fxi.se  

FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB