Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-27 08:45:00

ESEN eSports AB: Sista dag för handel med BTA och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Den 5 november 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 i ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 18 september 2018. Företrädesemissionen övertecknades och styrelsen beslutade att nyttja överteckningsemissionen i möjlig mån för att möjliggöra full tilldelning till alla tecknare.

Genom emissionerna nyemitterades 1 667 523 aktier samt 833 695 teckningsoptioner av serie TO 1. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 29 november 2018 och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 3 december 2018.

1 667 523 aktier har registrerats hos Bolagsverket och samtliga aktier beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 5 december 2018. Efter registrering uppgår det totala antalet aktier i ESEN eSports till 4 846 847 stycken.

Vidare har 833 695 teckningsoptioner av serie TO 1 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna har fördelats till aktietecknarna i företrädesemissionen och överteckningsemissionen. Vardera teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september 2019 – 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK.

För vidare information, vänligen kontakta:

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports AB

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke. Bolaget gör även externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. Läs mer på www.esenstudio.com eller www.kingofnordic.com.Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB