Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-28 13:29:29

ECOMB AB: ALMI beviljar innovationslån till ECOMB Ocean Recycle AB

ECOMBs helägda dotterbolag Ocean Recycle har fått en flygande start i sin kapitaliseringsprocess när ALMI beviljat bolaget ett Innovationslån på 300.000 SEK

Det här sänder en tydlig signal till marknaden om att dotterbolaget har något mycket intressant på gång, säger Mats Sjölin, JAHI Finans, som är bolagets externa projektledare. Detta kommer ha stor betydelse för den crowdfunding vi snart kommer att dra igång. ECOMB Ocean Recycle har värderats till 20 MSEK och målet är att ta in minst 3 MSEK genom crowdfunding – en helt fristående aktivitet till moderbolaget ECOMB ABs pågående företrädesemission.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018.


Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB