Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-04 15:32:03

C Security Systems AB: Företrädesemission övertecknad

Företrädesemissionen i C Security Systems AB tecknades till ca 6,2 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen övertecknades med ca 80%. Med företrädesrätt tecknades ca 93%. C Security tillförs därmed ca 3,5 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 100 000 kronor.

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 15 135 096 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande 6 261 555 kronor. 14 125 524 aktier (cirka 93% av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Med anledning av den höga teckningsgraden erhåller tyvärr endast ett fåtal tecknare tilldelning utan företrädesrätt enligt tilldelningsprincipen angiven i memorandumet. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 4 december 2018. Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 908 105,76 kronor fördelat på 45 405 288 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i december 2018.

C Security Systems AB
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018.

Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod ELite och C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.Läs mer hos Cision
Läs mer om C Security Systems AB