Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-21 12:16:54

ECOMB AB: Grundarna genomför aktieaffär

En av grundarna i ECOMB, tillika VD Ulf Hagström, har av privata skäl avyttrat 500.000 aktier till en kurs av 0,50 SEK per aktie till den andra grundaren Eric Norelius. Efter denna transaktion innehar Ulf 500.000 aktier (inkl. aktier från nyligen avslutad  företrädesemission), motsvarande siffra för Eric är 1.000.060 aktier. Affären är idag rapporterad till Finansinspektionen.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50 

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB