Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-22 09:04:38

ESEN eSports AB: Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2018

Nyckeltal

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2018

Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,7)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,6)
Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (1-6)
Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,50*)

Siffror inom parentes avser det fjärde kvartalet 2017.
*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 4 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

 FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 3,0 MSEK (3,9)
Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-4,2)
Periodens resultat uppgick till -4,3 MSEK (-4,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-1,34*)

Siffror inom parentes avser helåret 2017.

*En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för helåret 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

VD har ordet

Under 2018 har bolaget gjort en omfattande  strategisk omställning av verksamheten med syfte att nå en skalbar intäktsmodell för framtiden. Från att ha varit ett renodlat sändningsbolag är verksamheten nu indelat i  fyra affärsområden som tydligt definieras enligt följande:

Plattformen som är en digital plattform för turneringsspel. Intäktskällorna är månadsabonnemang där användarna betalar för premiuminnehåll, kundanpassade turneringar åt partners, videoannonsering samt banners och riktade kampanjer.

Egna format som t ex King of Nordic. Intäktskällor från egna format genereras genom sponsorskap och marknadsföring, betting (genom avtalet med Sportradar) samt mediarättigheter.

Externa rättigheter där vi producerar en sändning samt innehar distributions- och försäljningsrättigheten.

Externa uppdrag som rådgivning, produktion, event  och uthyrning av lokal samt utrustning.

Vidare har vi investerat i försäljningskapaciteten för de olika affärsområdena och skapat affärsområdes specifika försäljningsmodeller.

Om jag ser tillbaka till det vi har åstadkommit under 2018 vill jag särskilt lyfta fram de fyra viktigaste händelserna: Avtalet med Sportradar, partnerskapen med Telia och Svenska Spel, lanseringen av turneringsplattformen samt den övertecknade företrädesemissionen.

Sportradar avtalet öppnar upp en ny intäktskälla som även är skalbar. I och med det nya licensförfarandet på den svenska marknaden kommer detta ge oss förutsättningar att samarbeta med bettingpartners.

Licensavtalet med Svenska e-sport föreningen (SESF) ledde fram till partnerskapen med Telia och Svenska Spel som visar att det finns ett förtroende från stora företag att de tror på det vi gör samt att målgruppen är viktig.

Turneringsplattformen som kommer att bli navet i verksamheten är nu lanserad i sin första version.

Vi genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget  ca 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Det ger oss förutsättningar att bygga vidare på vår vision och modell för att skapa tillväxt samt lönsamhet. Jag välkomnar nya aktieägare samt tackar befintliga för förtroendet.

För helåret uppgick omsättningen till 3 040 tkr, vilket är en minskning med 820 tkr jämfört med 2017. Rörelseresultat för helåret 2018 blev -4 282 tkr jämfört med -4 248 tkr för helåret 2017. Minskningen av intäkterna härleds till den omstrukturering vi genomfört men via den nya strukturen med affärsområden samt förstärkningar på försäljningssidan är jag övertygad om att vi kan skapa omsättningstillväxt framgent.

Som bolag har vi nu byggt upp alla grundförutsättningar för tillväxt. Vi har skapat en komplett infrastruktur för e-sport vilken innefattar vår egen försäljningsorganisation, e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion.

Joakim Stenberg
VD

ESEN eSports AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.12.31)

 • ESEN eSports inledde partnerskap med Ubisoft och startade Rainbow 6 turnering
 • Bolaget anordnade välgörenhets stream med Female Legends
 • ESEN knöt samarbeten med Norge och Danmarks största esport-LAN
 • Bolaget genomförde King of Nordic turneringar i Rainbow 6 och CS:GO
 • Bolaget inledde samarbete med Sportradar gällande bettingrättigheter
 • ESEN signerade ett avtal med SESF om att anordna VM-kval för att utse svenska landslaget
 • Bolaget gick ut med en avsiktsförklaring att tillsammans med Mavshack anordna esport i asien.
 • Bolaget meddelade samarbeten med Telia, Svenska Spel och Oneplus
 • Bolaget satte igång King of Nordic säsong 12 i CS:GO i Augusti.
 • I september kommunicerade bolaget att en företrädesemission kommer att genomföras under kvartal 4.
 • Bolaget producerade i september BLAST Pro Series på svenska.
 • Under oktober lanserades bolagets turneringsplattform
 • Fortnite turnering med Samsung genomfördes av bolaget i november
 • Bolaget tillfördes ca 7,7 Msek i en övertecknad företrädesemission före emissionskostnader
 • Bolaget fick uppdraget från Ubisoft Nordic att producera de nordiska mästerskapen i Rainbow Six Siege

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har inträffat

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.


Kontakt

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

+46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com


Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen.
ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering "King of Nordic" under eget varumärke. Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB