Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-03-12 15:29:25

ESEN eSports AB: ESEN eSports expanderar - anställer nyckelpersoner för att öka sponsor- och mediaintäkter

ESEN eSports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man har anställt Carl-Johan Ingelström och Mary Lidjan som nya account managers. Anställningarna görs för att tillvarata de växande möjligheterna som föreligger inom marknaden för e-sport. Detta betyder att ESEN:s försäljningsorganisation ökar från en till tre personer.

Rekryteringarna består av Carl-Johan Ingelström och Mary Lidjan. Carl-Johan kommer närmast från Agila Vårdassistans som konsultchef. Mary har en bakgrund inom e-sport och kommer närmast från e-sportorganisationen Female Legends.

Marknaden för e-sport har ökat kraftigt de senaste åren och ett antal nya undersökningar påvisar samma sak. Enligt Newzoo kommer den globala esportmarknaden omsätta 1,1 miljard dollar 2019. Mediavision påvisar att 1,2 miljoner tittare ser på e-sport och gaming dagligen enbart i Norden. Ytterligare en svensk undersökning från Packtrain påvisar att att bara fotboll är större än esport bland unga 18-29 år.

“För att ta oss an utvecklingen har vi nu förstärkt vår säljorganisation med två account managers med fokus att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer, utbilda och medvetandegöra möjligheterna inom esport. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Nu handlar det om att skapa medvetenhet hos våra potentiella kunder. Jag är övertygad om att intäkterna kommer att öka i takt med att kunskapen ökar.“ säger Joakim Stenberg VD på ESEN eSports.

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019.


Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com


Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen.
ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering "King of Nordic" under eget varumärke. Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB