Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2019-04-26 08:20:09

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport januari - mars 2019

Finansiell information

Januari - mars

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 13,2 Mkr (16,2).
- Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (4,1).
- Resultat per aktie uppgick till 0,05 öre (0,40).

VD:s kommentar

Med stöd av en positiv börsutveckling under årets första kvartal har bolaget haft en god utveckling trots att rörelseintäkterna under kvartalet sjönk till 13,2 Mkr (16,2) och rörelseresultatet till 0,6 Mkr (4,1). Att bolagets totala intäkter minskade jämfört med första kvartalet 2018 kan till största delen förklaras av utebliven resultatbaserad ersättning i Småbolagsfonden. Därför är det glädjande att samtliga våra fonder fått en bra start på året och per den 31 mars 2019 är uppgången i Småbolagsfonden 22,4 % hittills i år vilket med råge överträffar utvecklingen för OMXS30 för samma period där uppgången summerar till 10,3 %. Bolagets övriga intäkter såsom depåarvoden, aktiecourtage och försäkringsintäkter fortsätter sin positiva utveckling med tvåsiffriga tillväxttal. Försäljningen av strukturerade produkter var något lägre under kvartalet.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,4 Mkr under kvartalet och den totala reserveringen uppgår per den 31 mars 2019 till 9,4 Mkr.

Den samlade fondförmögenheten för våra fyra egenförvaltade fonder har nu passerat en miljard kronor och är en viktig komponent både för Consensus intäkter och vårt erbjudande till befintliga och presumtiva kunder.

Nya kunder samt inflöde av nytt kapital under förvaltning har fortsatt ligga på en hög nivå under kvartalet och summerat vid kvartalets utgång har Consensus mer än sex miljarder kronor i totalt förvaltat kapital, fondförmögenheten inkluderad.

Patrik Soko
Verkställande direktörLäs mer hos Cision
Läs mer om Consensus Asset Management AB