Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-27 14:37:59

Amhult 2 AB: Månadsrapport maj, 05-2019

I början på maj publicerade vi årets första kvartalsrapport avseende januari-mars 2019,  där det rapporterades att nettoomsättning för perioden uppgick till 10 901 (7 724) TSEK och resultatet för perioden uppgick till 3 781 (3 030) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,55 (0,44) kronor per aktie.

Det är också alltid trevligt när engagerade aktieägare hör av sig med synpunkter på resultat och utfört arbete. Jag kan inte låta bli att nämna en av dem som hörde av sig med nedan kommentar och uträkningar:

”Gratulerar till (ännu) ett jättefint kvartal!! Som glad och stolt investerare konstaterar jag bl.a. följande årstakt:”

Omsättning: +25%
Brutto/Driftresultat: +30%
EBIT: +33%
Nettoresultat: +25%
Cash flow från löpande verksamhet: +37%”

Maj månad löper vidare och vi är också mycket nöjda med att vi den 6 maj kunde publicera att vi har tecknat ett entreprenadkontrakt med K21 Entreprenad AB avseende nybyggnation av kvarter India, Amhult 108:5 där bygglov är beviljat och entreprenaden kommer att inledas omedelbart efter sommaren och skall vara färdigställd i december 2021.

Kvarteret omfattar ca 7 348 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 95 lägenheter i två hus. Här kommer främst att finnas lägenheter i storleken 1-3 rok men kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot om-givningarna, med antingen uteplats eller balkong, och med garage under byggnaderna med möjlighet för hyresgäster att parkera bilen och ta hiss direkt till sitt våningsplan.

Produktionen av kvarter Radarflyget där Attendo AB skall förhyra lokaler för äldreboende tillsammans med Systembolaget och Apoteket i bottenplan pågår utan hinder. På arbetsplatsen finns idag 13 personer som främst arbetar med armering och gjutning av bottenplatta med tillhörande installationsarbete. Formning, armering och gjutning av källarväggar och valv är färdigställda och sponten drogs under vecka 20.

I kvarter Luftseglaren två som skall vara färdigställd i slutet av juni pågår arbeten som rör åtgärdande av besiktningsanmärkningar, städning och målning av trapphus samt målning av tak och ytterväggar. Också markarbeten pågår för fullt.

Lite information kring bostadsmarknaden kan vi också erbjuda från maj månad. Boverket har publicerat sin Bostadsmarknadsenkät för 2019 där totalt 240 kommuner av 290 uppger att de har en bostadsbrist och hyresrätter är den bostadsform som de flesta kommuner säger sig behöva. I Västra Götaland är siffran 47 kommuner av 49 stycken. Det är endast i Vårgårda och Dals Ed som det råder balans i bostadsutbudet. Det konstateras att det inte finns en kommun i länet som har tomma bostäder.

Under månaden har Göteborgs-Posten rapporterat (190517) om att bostadspriserna har ökat med 110% under en tio års period vilket siffror från Svensk Mäklarstatistik visar. Efterfrågan på bostadsrätter i Göteborg är fortfarande störst i centrum där kvadratmeterpriset 2018 var 59 528:-/m2.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB