Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-05 16:41:30

Zenergy AB: Påminnelse- sista dagen för handel med teckningsrätter i pågående företrädesemission i Zenergy

Idag den 5 juni är sista dagen för handel med teckningsrätter i Zenergy AB (publ) företrädesemission. Emissionen pågår till den 10 juni, dock kan förvaltare komma att avyttra outnyttjade teckningsrätter i förtid.  För att inte gå miste om möjligheten att teckna, kontakta din förvaltare för mer information om vad som gäller för just dig.
Det är även möjligt att teckna aktier utan företräde via din förvaltare eller genom att skicka in anmälningssedel till Aqurat fondkommission senast måndag 10 juni kl 15.00.

Anmälningssedel för teckning utan företräde finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Även teaser och informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar)
finns att tillgå på respektive hemsidor. 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB