Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-12 13:50:50

Bodyflight: Nyemissionen tecknad till 120 procent

Bodyflight Sweden AB avslutade onsdag den 10 juli sin företrädesemission. Emissionen om 7,9 MSEK tecknades till 9,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 120 %. Bodyflight tillförs därmed 7,6 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,3 MSEK. Av emissionsbeloppet utgör 1,8 MSEK kvittningar mot fordringar på bolaget som uppstått bland annat genom att ägare och ledning lånat ut kapital i samband med byggnationen av vindtunneln i Göteborg. Emissionen tecknades till 71 procent med stöd av teckningsrätter.

- Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Därigenom har vi kunnat finansiera de fördyringar som uppstod vid byggnationen av vindtunneln på grund av underleverantörer som inte fullgjorde sina förpliktelser. Nu kan vi satsa fullt ut på att utveckla verksamheterna och titta på nya kompletterande aktiviteter i befintliga anläggningar, säger Markus Viborg, VD för Bodyflight, efter den genomförda emissionen.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. De som eventuellt inte erhåller någon tilldelning kommer ej att meddelas.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av början av augusti 2019. 

Genom emission av 2 499 550 aktier ökar antalet aktier till totalt 12 497 750 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 249 955 kronor till 1 249 775 kronor.

Denna information är sådan information som Bodyflight Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019. 

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD 

Telefon: +46 732 45 22 22 

E-post: markus@bodyflight 

www.bodyflight.seOm Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight