Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-29 13:54:10

Josab Water Solutions AB: Tester av Josabs teknologi i Sichuan slutförda med goda resultat

Testavtalet med Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, som meddelades 15 maj, har utmynnat i ett antal tester, företrädesvis avseende järn- och manganhaltigt vatten.

Testerna har verifierat Josabs AqualiteTMbaserade teknologis förträfflighet vad avser att rena denna typ av vatten. Såväl kortare som längre tester utvisar att teknologin klarar av att helt eliminera halterna av järn och mangan i vattnet. Enligt Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd har testerna varit klart över deras förväntan och intresset för Josabs teknologi har stärkt kraftigt efter testerna.

Parterna kommer inom kort att träffas för diskussioner om en affärsmässig fortsättning, baserat på de utförda testerna, vilket kan ske i form av rena maskinförsäljningar eller i annan form som kommer att meddelas så snart det går.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”vi var säkra på vår teknologi i detta avseende men det är alltid bra att verifiera tekniken i nya länder, och dessa tester kommer väl till pass i vår fas för etablering på den kinesiska marknaden”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juli 2019. 

Stockholm den 29 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

                                             

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB