Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-30 17:34:00

Josab Water Solutions AB: Josab begär förlängd förhandlingstid för exklusivt avtal för Kina - korrigering

Nedan första stycke i kursiverat fanns med i pdf version men ej i word versionen:

Josab Water Solutions AB har begärt, och idag erhållit, förlängd tid med förhandlingarna angående ett exklusivt licensieringsavtal för den kinesiska marknaden med Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd.

De lyckade testerna i Sichuan, utförda av Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, meddelat marknaden 2019-05-15, ger Josab en förändrad förhandlingssituation i de pågående förhandlingarna. Av denna anledning har Josab begärt att tiden för förhandlingarna förlängs och erbjudit motparten fortsatt exklusivitet under förlängningstiden, 45 dagar, allt annat oförändrat.

De lyckade testerna i Sichuan, utförda av Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, ger Josab en förändrad förhandlingssituation i de pågående förhandlingarna. Av denna anledning har Josab begärt att tiden för förhandlingarna förlängs och erbjudit motparten fortsatt exklusivitet under förlängningstiden, allt annat oförändrat.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”detta är ingen dramatik mellan parterna, utan alla ser de lyckade testerna som en mycket positiv nyhet för alla inblandade i förhandlingarna. Vi arbetar så snabbt vi kan men måste också tillse att värdet på avtalet för våra aktieägare blir så bra som möjligt, varför en viss tidsutdräkt känns rimlig i detta sammanhang”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juli 2019. 

Stockholm den 30 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSALäs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB